Loading

Jak już wiemy, młodzież nie jest tak zainteresowana nauką, jakby chcieli ich rodzice. Ten wiek  jest dla nich również wyzwaniem, odnajdywaniem samego siebie. Dlatego uwaga nastolatków jest dość często rozproszona. W naszej szkole Painted Bird,  staramy się znaleźć wspólny język z młodzieżą,  dyskutując z nimi na tematy w obrębie ich zainteresowań. Jest to jedno z podejść, które skupia ich uwagę oraz nie daje poczucia nudy.

Mimo tego, że są osobami bardziej dorosłymi, stosujemy naukę w formie gier i ćwiczeń, z pomocą których ogarniamy:) tematy gramatyczne w wesołej atmosferze. Oprócz powyżej wymienionych rzeczy, pracujemy także z podręcznikami; ćwicząc gramatykę, szybkość i jakość czytania, udoskonalamy tłumaczenia, definiowanie słów, rozumienie artykułów itd.

Krótko mówiąc, łączymy rzeczy poważne ze spędzaniem czasu na wesoło. Właśnie taka atmosfera prowadzi do szybkiego osiągnięcia sukcesu w nauce języka obcego.