Jak już wiemy, młodzież nie jest tak zainteresowana nauką, jakby chcieli ich rodzice. Ten wiek  jest dla nich również wyzwaniem, odnajdywaniem samego siebie. Dlatego uwaga nastolatków jest dość często rozproszona. W naszej szkole Painted Bird,  staramy się znaleźć wspólny język z młodzieżą,  dyskutując z nimi na tematy w obrębie ich zainteresowań. Jest to jedno z podejść, które skupia ich uwagę oraz nie daje poczucia nudy.

Mimo tego, że są osobami bardziej dorosłymi, stosujemy naukę w formie gier i ćwiczeń, z pomocą których ogarniamy:) tematy gramatyczne w wesołej atmosferze. Oprócz powyżej wymienionych rzeczy, pracujemy także z podręcznikami; ćwicząc gramatykę, szybkość i jakość czytania, udoskonalamy tłumaczenia, definiowanie słów, rozumienie artykułów itd.

Krótko mówiąc, łączymy rzeczy poważne ze spędzaniem czasu na wesoło. Właśnie taka atmosfera prowadzi do szybkiego osiągnięcia sukcesu w nauce języka obcego.