Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat.– Joseph Conrad

Nasi klienci

Szczycimy się współpracą z wieloma firmami i wierzymy, iż profesjonalizm naszego podejścia do nauczania przekona inne przedsiębiorstwa do podjęcia z nami współpracy.

Chcesz porozmawiać z klientem w jego języku?

Znaczna część małych i średnich europejskich przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej ponosi każdego roku straty w biznesie z powodu niewystarczających umiejętności językowych i międzykulturowych. Można jednak skutecznie uniknąć takiego scenariusza, dzięki nauce języka obcego

Wybór szkolenia językowego zależy od specyfiki działalności firmy. Niezależnie jednak od tego, jakiej narodowości są współpracownicy, dla skutecznej komunikacji istotne jest zrozumienie kultury oraz mentalności danego kraju. W sytuacjach zawodowych należy być przygotowanym na rozmowy i spotkania o różnorodnej tematyce, w trakcie których niezbędne będzie także swobodne posługiwanie się specyficznym dla danej branży słownictwem. Nabyte podczas kursów umiejętności pomogą odnaleźć się w każdej sytuacji:

  • podczas spotkań biznesowych i prywatnych;
  • w trakcie połączeń konferencyjnych;
  • w czasie prezentacji;
  • podczas negocjacji handlowych;
  • w korespondencji mailowej,
  • w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
  • podczas swobodnej rozmowy o pracy i firmie.

Doradzimy Ci, jaką formę szkolenia wybrać, żeby w pełni odpowiadała oczekiwaniom firmy, jak i indywidualnym potrzebom pracowników.

Proponowana organizacja szkolenia

Oferta obejmuje kursy językowe dla kadry kierowniczej i pracowników firm. Kursy dla przedsiębiorstw są bardzo zindywidualizowaną ofertą szkoleniową, która jest stale modyfikowana w zależności od potrzeb zleceniodawców. Kursy prowadzone są w siedzibie firmy, bądź w siedzibie Painted Bird. Intensywność i terminy zajęć są dostosowywane do wymagań naszych klientów.

Przed rozpoczęciem kursu dokonujemy oceny poziomu kompetencji językowej słuchaczy, określamy cele i układamy program szkolenia. Wyrównany poziom znajomości języka angielskiego w grupie ma istotny wpływ na skuteczność, dynamikę i komfort nauki oraz satysfakcję słuchaczy. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia zaproponujemy Państwu rodzaj kursu maksymalnie dostosowany do umiejętności pracowników i odzwierciedlający ich rzeczywiste potrzeby językowe.

⮑ Wymiar godzinowy: Nasza standardowa propozycja obejmuje 120 godzin nauki na jednym poziomie nauczania (2 semestry po 60 godzin nauki – 2×2 godziny lekcyjne tygodniowo) – odpowiada to ilości wymaganej dla zaliczenia jednego poziomu.

⮑ Termin zajęć: Godziny zajęć są ustalane przed rozpoczęciem kursu.

⮑ Testy: Poziom ustalany jest testem i rozmową kwalifikacyjną W trakcie trwania kursu przeprowadzanych jest kilka większych sprawdzianów, kartkówki ze słownictwa i gramatyki. Na koniec każdego semestru pisany jest test końcowy.

⮑ Raporty: Wyniki kursantów notowane są w Dzienniku Zajęć danej grupy, na podstawie którego (oraz opinii lektora), możemy przygotować Raport o postępach w nauce każdego ze słuchaczy i przedstawiać go na życzenie kierownictwu firmy lub cyklicznie.

⮑ Plan kursu: Plan kursu przedstawiany jest po ustaleniu poziomu słuchaczy w formie konspektu zajęć. Istnieje także możliwość dokonywania modyfikacji planu zajęć oraz dostosowania intensywności kursu do Państwa potrzeb.

Prowadzimy weekendowe kursy dla firm!

Elżbieta, Specjalista anestezjolog

Jako lekarz potrzebuję najświeższych informacji medycznych, które można znaleźć przeważnie w języku angielskim i stąd wyniknęła potrzeba nauki języka. W tej chwili po 4 latach regularnych wizyt w Painted bird jestem bardzo zadowolona z mojego poziomu języka, jednak kontynuuję naukę, żeby mieć ciągły kontakt z angielskim.

Kamil, Bad Element Polska

W Painted bird podtrzymuję moją znajomośc języka angielskiego i niemieckiego od kilku lat. To pierwsza szkoła, gdzie mam do czynienia z native speaker i lektorką bilingualną z tak wieloletnim doświadczeniem, zorientowanych również w terminologii, która interesuje mnie z firmowego punktu widzenia.

Andrzej, Goldbeck Comfort

Profesjonalne lekcje i konwersacje w miłym towarzystwie. Konwersacje branżowe przygotowujące do realizacji kontraktów, codziennej pracy i podróży. Polecam i zachęcam do współpracy z tym zespołem.

Honorata, Bader Polska

Nasza firma współpracuje ze szkołą Painted bird od wielu lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wysokiej jakości prowadzonych lekcji. cenimy profesjonalne podejście lektorów, którzy dostosowują program nauczania do indywidualnych potrzeb naszych pracowników.