Szkolenia dla firm

icon_1Uczymy małe grupy (6 os.), co pozwala nam na indywidualne podejście.
icon_2Zajęcia prowadzone są w nietypowo
i w urozmaicony sposób.
icon_3Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie naszych słuchaczy.

Kogo uczyliśmy


Szczycimy się współpracą z wieloma firmami
i wierzymy, iż profesjonalizm naszego podejścia do nauczania przekona inne przedsiębiorstwa
do podjęcia z nami współpracy.

Do tej pory z naszej ofert skorzystały:


Siemens, Depfa Bank, Deutsche Telekom, British Telecom, Commerzbank, Rexroth Indramat, Boehringer-Ingelheim Pharmaceuticals,
Zehnder Group AG, Bader Polska Sp. z o.o.
GERRESHEIMER, COMFORT S.A. Rakowice Małe

 

Oferta obejmuje kursy językowe dla kadry kierowniczej
i pracowników firm. Kursy dla przedsiębiorstw są bardzo zindywidualizowaną ofertą szkoleniową, która jest stale modyfikowana w zależności od potrzeb zleceniodawców. Kursy prowadzone są w siedzibie firmy bądź w siedzibie Painted Bird. Intensywność i terminy zajęć są dostosowywane do wymagań naszych klientów.

Przed rozpoczęciem kursu dokonujemy oceny poziomu kompetencji językowej słuchaczy, określamy cele i układamy program szkolenia. Wyrównany poziom znajomości języka angielskiego w grupie ma istotny wpływ na skuteczność, dynamikę i komfort nauki oraz satysfakcję słuchaczy. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia zaproponujemy Państwu rodzaj kursu maksymalnie dostosowany do umiejętności pracowników i odzwierciedlający ich rzeczywiste potrzeby językowe.

Organizacja szkolenia

Wymiar godzinowy: Nasza standardowa propozycja obejmuje 120 godzin nauki na jednym poziomie nauczania (2 semestry po 60 godzin nauki - 2x2 godziny lekcyjne tygodniowo) - odpowiada to ilości wymaganej dla zaliczenia jednego poziomu.

Termin zajęć: Godziny zajęć są ustalane przed rozpoczęciem kursu.

Testy: Poziom ustalany jest testem i rozmową kwalifikacyjną W trakcie trwania kursu przeprowadzanych jest kilka większych sprawdzianów, kartkówki ze słownictwa i gramatyki. Na koniec każdego semestru pisany jest test końcowy.

Raporty: Wyniki kursantów notowane są w Dzienniku Zajęć danej grupy, na podstawie którego (oraz opinii lektora), możemy przygotować Raport o postępach w nauce każdego ze słuchaczy i przedstawiać go na życzenie kierownictwu firmy lub cyklicznie.

Plan kursu: Plan kursu przedstawiany jest po ustaleniu poziomu słuchaczy w formie konspektu zajęć. Istnieje także możliwość dokonywania modyfikacji planu zajęć oraz dostosowania intensywności kursu do Państwa potrzeb.