Nauka języka angielskiego

icon_1Uczymy małe grupy (6 os.), co pozwala nam na indywidualne podejście.
icon_2Zajęcia prowadzone są w nietypowo
i w urozmaicony sposób.
icon_3Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie naszych słuchaczy.

Poziomy nauczania

Kursy dla młodzieży

Dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat zajęcia odbywają się w wymiarze 2 x 45 min. w tygodniu, realizowanych jako:

  • 1x gramatyka i leksyka
  • 1x mowa, pisanie, czytanie i słuch

Kwalifikacja odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego i krótkiej rozmowy. Przy podziale na grupy brany jest pod uwagę wiek uczestnika.

Kursy organizowane są w godzinach popołudniowych. Zajęcia przygotowują dodatkowo do zaliczeń egzaminów szkolnych, począwszy od szkoły podstawowej aż po maturzystów.

Kursy dla tego poziomu wiekowego uwzględniają także wymogi programu nauczania w szkołach publicznych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zmotywować kursantów do nauki języka – program nauczania uwzględnia interesującą ich tematykę, wykorzystywany jest internet, płyty cd, filmy dvd.

Zajęcia odpłatne są miesięcznie.

Wszelkie bliższe informacje o kursach, potrzebnych podręcznikach, terminach etc, dostępne są na miejscu.

 

Mając świadomość, iż nauka języka obcego nie ogranicza się jedynie do pracy podczas zajęć w szkole, liczymy na Państwa pomoc i współpracę w procesie edukacji. Zachęcamy do częstych kontaktów z nauczycielem ,dzięki któremu, będą Państwo aktywnie uczestniczyć w zdobywaniu wiedzy przez Państwa Dzieci oraz motywować je do dalszej, efektywnej pracy.

Na koniec każdego semestru będziecie państwo otrzymywać raporty zawierające opisowe świadectwo dotyczące wyników w nauce, osiągnięć ucznia w minionym semestrze oraz krótki komentarz lektora.
Będą państwo również tego samego dnia informowani o ewentualnej nieobecności dziecka na zajęciach.

W razie jakichkolwiek pytań, sugestii lub problemów związanych z nauką dzieci Państwa jesteśmy do stałej dyspozycji.


Początkujący - Beginners (A1-A2)

To kurs dla osób, które nigdy nie uczyły się angielskiego. Materiał gramatyczny obejmuje znajomość trzech czasów - Present Simple, Present Continuous, Past Simple oraz czasowniki modalne can, must, should; stopniowanie przymiotników, podstawowe przyimki. Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np. opisy miejsc, osób i rzeczy, narodowości, zdrowie, zawody, rodzinę oraz  umiejętność posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego, takich jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Pre-Intermediate (słabo zaawansowanym) pod warunkiem, że zaliczy się cały rok.

Zajęcia na tym poziomie proponowane są raz lub dwa razy tygodniowo.

Słabozaawansowani - Pre-Intermediate (A2-B1)

Kwalifikacja na podstawie testu i krótkiej rozmowy. Materiał gramatyczny obejmuje znajomość czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Simple Past, Past Continuous, Future Simple; konstrukcje takie jak - used to, be going to; czasowniki modalne -should, must, can, will, might, may.. Materiał leksykalny obejmuje rozszerzenie słownictwa poznanego na poziomie A1-A2-Beginners oraz ćwiczenie sprawności językowych na bazie słownictwa z życia codziennego dotyczącego n.p. narodowości, podróżowania, relacji międzyludzkich, ubrania i zakupów, sportu , posiłków, pracy, cech charakteru, zainteresowań i rozrywek.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Intermediate (średnio zaawansowanym) pod warunkiem, że zaliczy się cały rok.

Zajęcia na tym poziomie proponowane są raz lub dwa razy tygodniowo.

Średniozaawansowani – Intermediate (B1-B2)

Kwalifikacja na podstawie testu i krótkiej rozmowy. Materiał gramatyczny obejmuje utrwalenie i rozszerzenie zagadnień gramatycznych poznanych na poziomach A2-B1-Pre-Intermediate, w tym m.in. znajomość czasów: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Simple Past, Past Continuous, Future Simple, Past Perfect; konstrukcje used to, be going to; czasowniki modalne -should, must, can, will, might, may, konstrukcję wish; stronę bierną. Materiał leksykalny obejmuje rozszerzenie zagadnień poznanych na wcześniejszych poziomach oraz doskonalenie sprawności językowych przydatnych przy rozumieniu informacji dotyczących wydarzeń współczesnych(medialnych), a także wyrażaniu własnych opinii dotyczących n.p.: spędzania wolnego czasu, sportu, posiłków, wyglądu, pracy, podróżowania, rodzicielstwa ,itp.

Kurs rozwija tez umiejętność pisania, zwracając uwagę na  interpunkcję, stylistykę ,budowanie zdań złożonych oraz obejmuje takie zadania jak pisanie dialogów, opowiadań, listów.


W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Higher Intermediate (kurs nieegzaminacyjny rozwijający ogólne umiejętności językowe ze szczególnym naciskiem na komunikację i leksykę) lub Pre FC (kurs z elementami przygotowującymi słuchacza do zdawania egzaminu FCE w trybie dwuletnim) pod warunkiem, że zaliczy się cały rok.

W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Upper- Intermediate, pod warunkiem, że zaliczy się cały rok. Zajęcia na tym poziomie proponowane są raz tygodniowo.


Wyżej zaawansowani - Upper-Intermediate (B2-C1)

Kwalifikacja na podstawie testu i krótkiej rozmowy. Kurs ten stanowi optymalne rozwiązanie dla osób średnio zaawansowanych, które mimo dobrze opanowanej gramatyki mają problemy z umiejętnościami komunikacyjnymi (mówieniem i słuchaniem). Kurs realizuje materiał gramatyczny na poziomie B1-B2-Intermediate, jednak kładzie duży nacisk na komunikację i uczy mnóstwa zwrotów i wyrażeń używanych w języku codziennym, z dużym uwzględnieniem języka idiomatycznego.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Advanced, pod warunkiem, że zalicz się cały rok. Zajęcia na tym poziomie proponowane są raz tygodniowo.

Zaawansowani - Advanced

Wszelkie informacje dotyczące kwalifikacji i samego kursu dostępne są na miejscu
bądź mailowo lub telefonicznie.